मेझानाइन रॅक

  • मेझानाइन रॅक

    मेझानाइन रॅक

    मेझानाइन रॅक ही एक रॅकिंग सिस्टम आहे जी सामान्य रॅकिंग सिस्टमपेक्षा उंच आहे, दरम्यान, ती लोकांना सामान्यपेक्षा जास्त पायर्या आणि मजल्यांवरून चालण्याची परवानगी देते.